Fra ord til handling

– fra tanke til praksis.

Alt starter med en samtale